Convenio de colaboración coa Consellería de Cultura e Educación